Valta & Vastuu [V & V] on uudenlainen C-suiten kohtaamispaikka. Se on perinteisen ammattilehden ja digiajan verkkofoorumin yhdistelmä, jossa paneudutaan vallan ja päätöksenteon, hyvän hallinnon, yritys- ja yhteiskuntavastuun sekä organisaatioiden talouden ja toiminnan johtamisen, kehittämisen ja riskienhallinnan ajankohtaisiin asioihin.

V & V on suunnattu yksityis- ja julkissektorin hallitusten ja ylimmän johdon työtä tukeville ammattilaisille, joita kutsutaan usein C-suiteksi, C-alkuisten englanninkielisten titteleiden (esimerkiksi CFO, CIO, CSO) takia. C-suite työskentelee yleensä yksin, sillä tukitoimet hoidetaan isoissakin organisaatioissa vähällä väellä.

” Monipuolinen, eri kulmista lähestyvä analysointi on aina mielenkiintoa herättävää.”

V & V on kohtaamispaikka, jossa C-asiantuntijat voivat jakaa alansa uusinta tietoa kollegojen kanssa eri puolilla maailmaa. Kielenä käytetään suomea ja englantia, joka on tieteen ja tutkimuksen globaali kieli.

Foorumin sisällön – kolumnit, artikkelit ja vlogit – tuottavat asiantuntijat ja tutkijat, jotka työskentelevät aihepiirinsä vastuutehtävissä yrityksissä, yliopistoissa tai muissa tutkimus- tai julkisorganisaatioissa Suomessa ja ulkomailla. Sisällöstä toivotaan vertaispalautetta ja vilkasta keskustelua.

 

Konsepti mahtuu markkinoille

V & V -foorumilla on julkaistu kolme näytenumeroa, ja sitä on markkinoitu sosiaalisessa mediassa ja sähköpostitse. Lukijat ovat löytäneet foorumin hyvin, päivittäisiä vierailijoita on satoja, huhtikuun loppuun mennessä yhteensä 3 750, ja sivuhakuja 120 000. Twitterissä Valta & Vastuulla on lähes 700 seuraajaa.

Kokeneiden asiantuntijoiden näkemykset oman alansa valta- ja vastuusuhteista, vallankäytöstä ja siihen liittyvistä velvollisuuksista ja oikeuksista kiinnostavat.

Julkaisusta tehtiin 22.4. – 21.5.2018 kysely yhteensä noin 230 median ammattilaiselle ja kohderyhmiin kuuluvalle Twitter-seuraajalle, joista noin 30 % vastasi. Alla olevasta kuvasta nähdään, että valtaosa (85 %) arvioi, että julkaisulla on nykymuodossaan tai muutamin muutoksin tilaa markkinoilla, vain yksi vastaajista ei nähnyt sille lainkaan tilaa. Kymmenen vastaajaa arvioi, että kehittämistarpeita on paljon.

Kehittämistarpeet (katso kuva alla) liittyivät teemoihin, ansaintalogiikkaan, kohderyhmän kokoon ja julkaisun sisältöön. Kolmen vastaajan mielestä tarvitaan myös printtiversio. Osa vastaajista esitti muita menestymisen esteitä (katso jutun loppu, osa Puutteista).

Eniten kiinnostavina vastaajat pitivät teemoja valta, vallankäyttö ja päätöksenteko sekä organisaatioiden toiminnan johtaminen ja kehittäminen. Myös muut teemat kiinnostivat monia. Vain sisäinen valvonta ja tarkastustyö kiinnostivat keskimäärin vähän tai ei lainkaan. Tämä oli tärkeä informaatio, sillä teeman osuus nykyseistä sisällöstä on varsin suuri. Kyselyn perusteella sitä pienennetään merkittävästi.

Tilaa on, mutta tilauksia puuttuu

Sekä sivuston lukijamittausten että kyselyjen perusteella voi päätellä, että Kohtaamispaikkana Valta & Vastuu -konseptille on tilaa ja tilausta markkinoilla.

Nyt tarvitaan konseptin ja julkaisun sisällön viimeistelyä ja syventämistä, yhteistyöverkoston vakiinnuttamista sekä systemaattista markkinointi- ja myyntityötä. Uuden mediatuotteen läpimurto ja sen aseman vakiinnuttaminen markkinoilla vie sekä aikaa että rahaa.

” Hieno juttu, että tilaajamaksu on matala, kannustaa aidosti tilaamaan. Joskus toki yllättäen pelkkä maksullisuus on se karkottava tekijä.”

Neuvottelemme parhaillaan yhteystyöstä Business Finlandin kanssa, tavoitteemme on monistaa konsepti muissa pienissä EU-maissa. Mutta ennen kaikkea tarvitsemme paljon lisää tilauksia.

Kiitämme kaikkia kyselyymme vastanneita ja toivotamme mukavia lukuhetkiä vallan ja vastuun aiheiden parissa!

Kommentteja

Kyselyn vastaajat saivat esittää ajatuksiaan Valta & Vastuu -foorumista sekä sen teemoista ja sisällöstä. Saimme ilahduttavan paljon kommentteja ja hyödyllisiä ajatuksia foorumin kehittämistyöhön.

Konseptista

Uniikki on ehkä liian kova sana. Erottuakseen jos edes hieman syvemmälle pääsisi niin olisi lähempänä uniikkia. Hyvin kirjoitettua kylläkin.

Tämä oli minulle uusi tuttavuus. Tutustun mielellään paremmin eli tilasin vuodeksi. Olennaiset teemat mm. hallitustyössä mukana olevalle. Parempi olla sähköinen koska painettuja ei aina löydä silloin kuin haluaisi.

Hieno juttu on, että tilaajamaksu on matala, kannustaa aidosti tilaamaan. Joskus toki yllättäen pelkkä maksullisuus on se karkottava tekijä.

Jutut ovat mielenkiintoisia, käyttäjäkokemuskin ihan ok.

Riittääkö kohderyhmä ja kuinka käy maksumuurin takana oleville hyville jutuille? Kun ilmaista sisältöä on paljon, joka on vapaasti jaettavissa, miten sisällöt loppujen lopuksi leviävät ja elävät? Tätä olen miettinyt muidenkin maksullisten julkaisujen näkökulmasta enkä ole riittävän perehtynyt asiaan kommentoidakseni. Nämä jäivät itselleni ensimmäisenä mieleen. Kiva, kun pääsin tutustumaan!

Minulle ei oikeasti auennut, että mikä on lehden erityinen lisäarvo? Kun kisa ajasta on rajallinen, niin kiva tietää ei riitä. Mikä on lähestymistapanne, artikkeleiden erityinen ainutlaatuisuus, jolla muodostuu oikeutus artikkelin vaatimalle ajalle? Sillä johtajana / yrittäjänä aikaa haluaa moni muukin.

En ole koskaan tutustunut Valta & Vastuu -julkaisuun – kuulin siitä nyt ensimmäisen kerran tämän kyselyn yhteydessä.

CEO -roolissa olen paljon kiinnostuneempi johtamisesta ja liiketoiminnan kasvattamisesta, kuin hallintorutiineista tai tarkastus-/valvontateemasta – jotka painottuvat nyt hyvin paljon. Tietty eri asia on sitten, jos kohdistatte medianne puhtaasti tälle keskijohdolle joka näiden asioiden kanssa pyörii, mutta silloin ei tosiaankaan puhuta CxO -tasosta.

Teemoista

Tulevaisuuden johtamisen muutoksella voidaan saavuttaa organisaatiolle uudenlaisia hyötyjä yhä kompleksisemmassa maailmassa. Siihen nivoutuu riskien ymmärtäminen muutoksessa, puhdas riskiperustalla johtaminen ei riitä.

Kokeneiden asiantuntijoiden näkemykset oman alansa valta- ja vastuusuhteista, vallankäytöstä ja siihen liittyvistä velvollisuuksista ja oikeuksista kiinnostavat.

On tärkeää, että yo. asioita kommentoivat ja niistä kirjoittavat sellaiset ammattilaiset jotka eivät hae päivittäistä näkyvyyttä mielipiteilleen.

Monipuolinen eri kulmista lähestyvä analysointi on aina mielenkiintoa herättävää. Lyhyt ja ytimekäs sanankäyttö takaa mielenkiinnon heräämisen.

Kaikki ovat tärkeitä teemoja.

Kokonaisuus on tärkeää – osakokonaisuuksien kautta saa parhaiten kokonaisuuden hallintaan!

Teemat hyviä. Sisällön laadusta kiinni.

Omasta asemastani johtuen (yritysten ulkopuolinen toimija) on melko vaikea kommentoida näin yksityiskohtaisesti näistä eri teemoista, siksi vastasin kaikkiin hieman epätarkasti kohtalaisesti.

Ei ollut vaihtoehtoa vastata: en tiedä/ei mielipidettä, jolloin olisin vastannut ainoastaan vastuullisuutta koskevaan kysymykseen.

Hyviä teemoja kaikki. Itse kaipaisin julkishallinnon ja yksityisen puolen yhdistämiseen liittyviä ongelmia esille nostettavaksi.

Toinen mielenkiintoinen asia ainakin näin julkishallinnon puolella työskentelevänä, mutta myös hallinto/oikeustieteitä opiskelevansa on valtion kartelleja tukevat kilpailu/hankintalainsäädännöt. Räikeimpänä hankintalaki ja erityisesti (Hansel-kilpailutus) valtion liikelaitokset tekevät nykyisen vajavainen lainsäädännön vuoksi bisnestä veroeuroilla.

Sisällöstä

Ainakin itse toivon laadukasta sisältöä, joka on huolellisesti toimitettua ja jonka lähteet on hyvin dokumentoitu ja lukijan arvioitavissa.

En osaa sanoa tarkemmin, koska en ole tutustunut julkaisuun.

Olisi tärkeää saada tilaa eri esitettyjen näkökulmien ja kohderyhmien yhteiselle toimintojen synergialle.

Luin nyt ensimmäisen kerran V & V -julkaisua. Luin noin 5 juttuasi. Ne on hyvin kirjoitettuja ja tavallaan tiivistelmiä tai kokoelmajuttuja jo uutisoiduista tapahtumista.

Menestyäkseen sisällön pitää olla mielestäni kuitenkin kovempaa kamaa.
Aihealueenahan tuo on nykyaikaa ja tulevaisuutta, mutta kuinka tosiaan pystyt kilpailemaan mediatalojen kanssa, jotka mahdollisesti tekevät juttuja samoista teemoista?

Ulkoasu on ihan hyvä.

No mähän olen toimittajan töistä haaveillut ja periaatteessa haluaisin tarjoutua tekemään juttuja, mutta en mä tiedä minkälaisiin töihin nyt suuntaan ja onko aikaa. Lisäksi aikaisemmin taisi olla joku maininta siitä, että julkaisusi juttujen tekijöiksi etsit asiantuntijoita.

Tsemppiä.

Mitä uutta julkaisu tuo sen lukijoille? Onko se, että kerää syvällisempiä juttuja, laajasti erinäkökulmista? Syventäviä juttuja kaivataan, ei mitään peesailuja ja jo kerran luettuja itsestäänselvyyksiä. Ei kuitenkaan niin, että haastetaan haastamisen takia, vaan asiantuntijuuden kautta!

Puutteista

Paketointia muissa vastaavissa julkaisuissa tulisi seurata tiiviisti.

Ainakin sivujen otsikosta puuttuu julkaisun nimi. Pelkkä logo ei kerro ammattimaisesta julkaisusta.

Julkaisun tunnettuus.

Ala on kilpailtu.

Sisältö, sen ajankohtaisuus ja löydettävyys ratkaisee.

Hyöty??

Julkaisun pääosin tilauksiin perustuva ansaintalogiikka on haastava.

Julkaisun nimi kuulostaa sosialistiselta tai julkishallinnolliselta.

Tarvitaan selkeä erottautuminen, mikä tekee tästä kiinnostavamman kuin alan muista julkaisuista.

Teemoja käsitellään laajasti jo muissakin medioissa.

 

JÄTÄ VASTAUS

Kirjoita tähän
Nimi

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.