Outi Niemisen ja Laura Noukan mielestä riskienhallinnan tulisi olla osa yrityksen liiketoiminnan suunnittelua ja toteutusta, strateginen tavoitteiden mahdollistaja. Omassa RiskiBlogissaan ja tässä vlogissa Nieminen & Noukka tarkastelevat riskejä ja niiden hallintaa eri näkökulmista.

Tämä on toinen vuoden 2018 neljästä vlogista ja sen teema on tehokas riskityöpaja. Alla on tietoa siitä, mistä puhutaan. Itse vlogi löytyy täältä.

Valmistelussa vastataan kolmeen kysymykseen

  1. Tulos: Mitä pajassa syntyy? Tulos määrittää, ketä kutsutaan mukaan ja kuinka paljon aikaa tarvitaan.
  2. Rajaus: Mikä on arvioinnin tarkka kohde? Kattava riskien arviointi vie koko päivän, rajaamalla selvitään vähemmällä.
  3. Viestintä: Mitä osallistujille kerrotaan etukäteen? Kerro selvästi, mikä on pajan tarkoitus ja mitä halutaan tulokseksi. Etukäteistehtävä varmistaa tehokkaan alun pajassa.

Pajassa keskitytään riskeihin

  1. Tunnistaminen: Hyödynnä ennakkotehtävä ja käytä hyviä työkaluja. Riskien tunnistamisessa ja luokittelussa käytettäviä työkaluja löydät esimerkiksi RiskiBlogista  Pajassa käytetään yksinkertaisia työkaluja ja -menetelmiä.
  2. Suuruus: Jaa riskit kolmeen koriin: pienet, kohtalaiset, merkittävät. Tärkeimpien riskien analyysia voidaan jatkaa pajan jälkeen. Silloin käytetään monimutkaisempia ja spesifejä välineitä ja menetelmiä.
  3. Toimenpiteet: Etsi riskin juurisyyt ja kohdista toimenpiteet niihin. Konkreettisille toimenpiteille voidaan sopia jo pajassa vastuuhenkilöt ja aikataulu.

Työ ei lopu pajaan, vaan vasta alkaa sieltä

Pajan jälkeen viestitään prosessin eteneminen, toimenpiteiden toteutuminen ja niiden vaikutukset kaikille osallistujille. Silloin he tietävät, ettei työ mennyt hukkaan, ja haluavat mukaan uudelleen.

JAA
Edellinen artikkeliSeksuaalivähemmistöjen hyväksyminen parantaa markkina-arvoa
Seuraava artikkeliYritysjuristi vastuullisuuden ritarina
Laura Noukka ja Outi Nieminen
Outi Nieminen tietää aika paljon strategiasta, johtamisesta ja GRC-kentästä, yhtäältä perheyrityksen toimitusjohtajana ja toisaalta riskienhallinnan ammattilaisena, tällä hetkellä strategiseen riskienhallintaan keskittyneenä Risk Managerina finanssialalla. Laura Noukka on ajautunut riskienhallinnan pariin heti työuransa alussa ja hänelle on kertynyt kokemusta sen kaikilta tasoilta. Tällä hetkellä Noukka työskentelee riskienhallintakonsulttina F-Securen Cyber Security Services -yksikön Tietoturvan johtamisen ja Riskienhallinnan praktiikassa, jossa työtehtävät painottuvat riskienhallinnan ja tietosuojan toimeksiantoihin.

JÄTÄ VASTAUS

Kirjoita tähän
Nimi

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.