Veroparatiiseissa voi peitellä omistuksia ja minimoida veroja. Toiminta ei sinänsä ole laitonta, mutta ero tunnollisen veronmaksajan ja veronkiertäjän välillä on liian iso, professori Timo Rothovius sanoo.

Paratiisin paperit – tietovuoto kertoo lukuisten huippupoliitikkojen ja raha­rikkaiden epäilyttävistä yhtiöistä veroparatiiseissa, samaan tapaan kuin edeltäjänsä, Panaman paperit. Vaikuttajien veroparatiisiyhteyksiä paljastavista asiakirjoista löytyy kansainvälisten nimien ja yrityksien lisäksi myös useiden suomalaisien yrityksien ja yksityishenkilöiden nimiä. Tietovuotojen dokumentit kertovat, miten monikansalliset suuryritykset pyrkivät välttelemään veroja, ja kuinka valtaapitävät salaavat ja piilottavat omistuksiaan.

Tietovuoto lisää paineita verotuksen parempaan läpinäkyvyyteen

Verovilppiepäilyt ovat herättäneet vaatimuksen verotuksen läpinäkyvyyden lisäämisestä.  Kansainvälisen verotuksen kehitystarpeet ovat ilmeisiä ja toimivia ratkaisuja vaaditaan. Paratiisin paperit tuovat laskentatoimen ja rahoituksen professori ja Osakesäästäjien Keskusliiton puheenjohtaja Timo Rothoviuksen mukaan systemaattisen verojen välttelyn nykyistä paremmin päivänvaloon.

Poliittisten päättäjien lukumäärä, joukossa ei tosin suomalaisia, herättää ajatuksia päätösten perusteista. Monille yrityksille tämä on normaalitoimintaa, siltä osin yllätyksiä ei tullut, Timo Rothovius toteaa.

Verottajan keinot vähissä

Veroparatiiseihin rekisteröidään yrityksiä ja liiketoimintaa, koska siten voi peitellä omistuksia ja minimoida verotusta. Tämänkaltainen toiminta ei ole sinänsä laitonta. Yksityishenkilön on kuitenkin ilmoitettava veroparatiisiin rekisteröimänsä yritys oman maansa viranomaisille ja maksettava voitoista asiaankuuluvat verot. Jos ei niin tee, verottajalla ei oikein ole keinoja saada sitä selville.

– Tämä on kilpailun kannalta iso ongelma. Verotus pitäisi saattaa sellaiselle tasolle, että tarvetta tulojen piilotteluun ei ole, koska sillä ei olisi tuottoihin nähden tarpeeksi voitettavaa. Nyt ero tunnollisten veronmaksajien ja veronkiertäjien välillä on liian iso, Rothovius pohtii.

NIIN KAUAN KUIN VEROJEN VÄLTTELY ON NÄIN HELPPOA, SITÄ TAPAHTUU

Verotuksen taso liian korkea

Kansainvälinen verotus on noussut keskustelujen ykkösaiheeksi viimeaikaisten tietovuotojen seurauksena. Onko ongelma yritysten toiminnassa vai sääntelyssä vai molemmissa? Vai onko kyse jostakin muusta?

– Kyse on ennen kaikkea verotuksen liian korkeasta tasosta. Niin kauan kuin laillinen verojen välttely on näin helppoa, sitä tapahtuu, ja se on pois eettisesti toimivilta yrityksiltä, Rothovius kertoo.

Maakohtaisen raportointivelvoitteen edut haittoja suuremmat

Paratiisin ja Panaman papereista löytyi poliitikkoja ja vallanpitäjiä sekä useita suuryrityksiä, joilla on todella paljon taloudellista valtaa. Ehkä tämä selittää, miksi tehokkaita keinoja veroparatiisien toiminnan estämiseksi on vaikea saada tehtyä. Vaikka Euroopan unioni sekä monien maiden kansalliset parlamentit ovat jo vaikeuttaneet verojen kiertoa lakimuutoksilla ja muilla keinoin, on veroparatiisien kitkeminen edelleen kesken. Ratkaisuksi ehdotetaan maakohtaista raportointivelvoitetta, millä tarkoitetaan julkista maakohtaista veroraportointia.

Kaikkien yritysten pitäisi olla samalla viivalla myös verotuksen suhteen.

Komission ehdotuksen mukaan kaikki Euroopan unionin alueelle sijoittautuneet suurimmat monikansalliset konsernit olisivat velvoitettuja raportoimaan verotuksestaan julkisesti. Lisäksi maakohtainen raportti sisältäisi tietoa muun muassa yrityksen tuloksesta ja toiminnan luonteesta. Maakohtainen raportti tulisi olla helposti yleisön saatavilla, sillä ehdotuksen mukaan se täytyisi julkaista muun muassa yhtiön internet-sivuilla.

– Maakohtainen raportointi olisi hyvä, ainakin se toisi ongelman nykyistä paremmin esille. Eettisesti toimivat kuluttajat ja osakkeenomistajat voisivat valinnoillaan ja käyttäytymisellään vaikuttaa yritysten toimintaan. Haittana on lisääntyvä yritysten raportointitaakka, mutta se lienee pieni haitta suhteessa etuihin. Esteenä on niiden yritysten vastustus, jotka tilanteesta hyötyvät, ja siinä joukossa on todella isoja ja vaikutusvaltaisia yrityksiä, Rothovius painottaa.

– Kaikkien yritysten pitäisi olla samalla viivalla myös verotuksen suhteen, myös niiden jotka eivät halua tukea harmaata taloutta ja rikollisuutta veroparatiiseja hyväksi käyttäen.

Kuluttajat voivat edistää vastuullista liiketoimintaa valinnoillaan

Paratiisin paperit -tietovuodon merkittävin anti on tieto siitä, kuinka helppoa lakien kiertäminen on ja miksi veroparatiisit vastustavat avoimuutta. Suuret tietovuodot mahdollistavat mystisten omistuskuvioiden ja salattujen rahavirtojen aukaisemisen, siksi ne ovat hyvin tärkeitä ja vaikuttavat yhteiskunnassa yksilötasolle asti. Kuluttaja voi pohtia, mikä merkitys yritysvastuulla todella on, ja ottaa se huomioon omissa osto- ja kulutuspäätöksissä.

On kyse moraalista, kun pienet yritykset huolehtivat täysimääräisesti veroistaan ja suuret taas etsivät laista aukkoja ja välttelevät verovastuutaan. Tärkeintä olisi saada suuryritykset raportoimaan, mitä veroja ne maksavat mihinkin maahan.

Paratiisin paperit vetivät päivänvaloon Iso-Britannian kuningattaren miljoonasijoitukset ja naapurimaan prinsessan häämatkan, mutta muuttavatko tietovuodot mitään? Panaman ja Paratiisin papereiden tietovuodot ovat osoittaneet ongelman todellisen laajuuden. Hyvä uutinen on, että asioita voidaan muuttaa ja lain puutteita voidaan paikata niin kansallisella kuin EU-tasolla. Myös eettisesti toimivat kuluttajat ja osakkeenomistajat voivat valinnoillaan ja käyttäytymisellään vaikuttaa vastuullisen liiketoiminnan edistämiseen.

JÄTÄ VASTAUS

Kirjoita tähän
Nimi

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.