Juttu taustoittaa artikkelia ”standardit kehityksen jarruna”.

K

anadan yhdistys panostaa työskentelyyn strategisten kumppaneiden kanssa. Tätä varten on perustettu uusi toimikunta, Advocacy, jonka tavoitteena on avainkumppanuuksien rakentaminen ja sisäisen tarkastuksen ammatin kehittäminen.

Koulutus on olennainen osa ammatillista kehittymistä ja Kanadan IIA:n palveluntarjontaa. Konferenssien, seminaarien, verkostotapaamisten ja perinteisten koulutustapahtumien lisäksi tarjolla on monipuolista koulutusta verkossa. Webinaareiksi kutsuttujen virtuaalikurssien aiheet yltävät ammatin perusteista tarkastusvaliokuntien tehtäviin. Koulutusta järjestetään sekä paikallisesti että kansallisesti.

Abelan mukaan sisäisen tarkastuksen palveluiden kehitys, koulutus ja kumppanuudet ovat perinteisesti keskittyneet sisäisen tarkastuksen tarjontaan.

– Me käänsimme katseemme myös toiseen suuntaan. Pyrimme tukemaan ja luomaan kysyntää parantamalla asiakkaidemme tietoisuutta riskeistä ja valvonnasta sekä sisäisen tarkastuksen palveluista. Tuotamme tutkimuksia ja koulutusmateriaalia, joita asiakkaamme, erityisesti tarkastusvaliokunnat, voivat käyttää ja jakaa omissa verkoissaan ja alustoillaan.

Kumppanuuksia pitkäjänteisellä työllä

Kanadan tilintarkastajien ammattijärjestö, CPA Canada, on IIAn strateginen kumppani, samoin valtionhallinnon tarkastusviranomainen, Office of the Comptroller General of Canada (OCG). OCG paitsi tarkastaa itse myös ohjaa ja arvioi valtionhallinnon sisäisten tarkastusten työtä.

– Government Internal Audit Council of Canada (GIACC), on keskeinen IIA Kanadan kumppanuustyön foorumi julkisella sektorilla. Edellä mainittu tutkimus on tärkeä yhteistyön tulos ja väline. IIA kirjoittaa lisäksi kolumnia Kanadan julkishallinnon johdon lehteen, jolla on tuhansia lukijoita, kertoo Carmen Abela.

Kesäkuussa 2011 Kanadan valtion tilintarkastajat, Auditor General of Canada, kertoivat raportissaan, että kaikille 24 keskeiselle hallinnonalalle, jotka edustavat 95 prosenttia valtion budjetista, oli perustettu riippumattomat tarkastusvaliokunnat. Tämä oli vaikuttanut myönteisesti valtionhallinnon sisäisen tarkastuksen kehitykseen, samoin OCGn ohjauksen vahvistaminen.

Myös Kanadan kuntasektorin sisäisillä tarkastajilla on oma järjestö, Municipal Internal Auditors Association (MIAA). MIAA:lla on 43 jäsenjärjestöä, joista noin 20 kaupunkeja ja muut esimerkiksi kouluja, liikenne- tai poliisilaitoksia. IIA Kanadan kumppanuustyö kohdistuu liittovaltion tasolle, paikallisosastot vastaavan aluetason yhteistyöstä.

– Yhdistyksemme on jo kymmenen vuoden ajan osallistunut The Directors Collegen (TDC) nykyisille ja tuleville hallitusjäsenille suunnattuun koulutukseen sisäisen tarkastuksen teemoilla. Tämä on meille arvokas asia.

Toinen johdon kouluttaja Kanadassa, Institute of Corporate Directors, on Kanadan IIA:n uusin strateginen kumppani. Carmen Abela kertoo olevansa innoissaan uudesta mahdollisuudesta ja odottavansa tulevalta yhteistyöltä paljon.

– Kaikki kumppanuudet perustuvat pitkäjänteiseen työhön ja henkilökohtaisiin suhteisiin. Parhaat tulokset syntyvät yhteisen pöydän ääressä, tiivistää Abela.

Julkinen sektori Kanadassa [INFO]

Kanada on liittovaltio ja perustuslaillinen monarkia. Sen julkinen sektori koostuu kolmesta tasosta: liittovaltiosta, kahdestatoista provinssista ja territoriosta sekä kunnista.

Kanadan julkisella sektorilla työskenteli vuonna 2011 noin 3 630 000 henkilöä, joka on noin 21 prosenttia maan työllisistä. Suomessa vastaava luku oli OECD:n mukaan vuonna 2012 noin 23 prosenttia, ja OECD-maiden keskiarvo samaan aikaan noin 15 prosenttia.

Kanadassa provinsseilla on varsin laaja itsehallinnollinen valta, kolmen territorion valta on huomattavasti rajoitetumpaa. Kanadassa onkin kymmenen erilaista paikallishallinnon mallia, ja kuntia tai vastaavia hallinnollisia alueita on yli 4500.

Quebec on Kanadan ainoa provinssi, jossa on ranskankielinen enemmistö. Monet quebecilaiset kannattavat eroa Kanadasta, ja asiasta on järjestetty kaksi kansanäänestystä. Molemmat päättyivät eroamista vastustavien voittoon.

Maan muodollinen hallitsija on Yhdistyneiden kuningaskuntien kuningatar Elisbeth II. Käytännössä ylin päätösvalta on kaksikamarisella parlamentilla, jossa on vaaleilla valittu edustajainhuone ja senaatti, jonka jäsenet nimetään alueellisin perustein.

Kanadassa on käytössä yhden edustajan vaalipiirijärjestelmä ja enemmistövaali. Toimeenpanovalta on hallituksella, jota johtaa pääministeri. Nykyinen pääministeri on Justin Trudeau.

Julkaistu alunperin Balanssin numerossa 4-5/2015.
Kuva: Rami Marjamäki

JAA
Edellinen artikkeliPakkopullasta osaksi strategiaa
Seuraava artikkeliFokus ihmisiin ja viestintään
Taina Kivelä
Taina Kivelä on monessa muutoksessa mukana ollut tietotyön, talouden, viestinnän ja yritystoiminnan ammattilainen. Hänellä on takanaan kvartaalivuosisata finanssisektorilla: siitä kolmannes Kansallispankin yrityssektorilla, toinen Suomen Pankissa Euroopan Keskuspankkijärjestelmää rakentaen ja kolmas yrittäjänä ja liikkeenjohdon konsulttina. Kirjoittaminen on Kivelälle työ, ilo ja intohimo. Hän viihtyy sekä faktan että fiktion parissa.

JÄTÄ VASTAUS

Kirjoita tähän
Nimi

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.